Konference "Stāsti par Kuldīgu"

29. oktobrī, Kuldīgas novada muzejs aicināja uz ikgadējiem rudens zinātniskajiem lasījumiem. Šoreiz konference veltīta Kuldīgai - tika lasīti referāti par jaunākajiem pētījumiem par dažādiem Kuldīgas pilsētas veidošanās apstākļiem – laikiem, cilvēkiem un ainavu.

 

 

Konferences „Stāsti par Kuldīgu” referātu tēmas

 Pilsētas ģeogrāfija Asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes

 

 Kuldīga. Teritorijas, kas spēj reprezentēt vecpilsētu, optimālās robežas un raksturs Dr.arch. Jānis Lejnieks

/files/files/J_Lejnieks_t%C4%93zes(1).pdf

 

Noteikumu loma pilsētas attīstībā senāk un mūsdienās Dr.arch. Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja

/files/files/J_J%C4%81kobsone_t%C4%93zes.pdf

 

Kuldīgas ielu stāsti Dr.sc.soc. Ritma Rungule, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore

 

Dažas atziņas par Kuldīgas iedzīvotāju dinamiku 19.–21.gs. Mg. geogr. Kaspars Rasa, Kuldīgas attīstības aģentūras direktors

 

Kuldīgas ainava bildēs Mg.geogr Guntis Kalniņš, ainavu arhitekts

/files/files/G_Kalni%C5%86%C5%A1_t%C4%93zes.pdf

 

Amatniecība Kuldīgā laiku lokos Mg.art. Daina Antoniška, Kuldīgas novada muzeja pētnieciskā darba speciāliste

/files/files/D_Antoni%C5%A1ka_tezes(1).pdf

 

Lielā Kuldīga – mantojums vai nākotnes vīzija Dr.hab.geogr. Aija Melluma, Latvijas ZA korespondētājlocekle

      


           

 
   

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017