Kā tur īsti bija... Muzejā?

Ceļojošā karoga par  “Labākais novadpētniecības muzejs” pasniegšana Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzejam. 1980. gada decembrī

Kas vairs zina, kā bija muzejā pirms 80 gadiem? Par to šodien stāsta fotogrāfijas, dokumenti un nostāsti. Muzeja bijušo un esošo darbinieku atmiņas glabā dažādos laiko pieredzēto.

 Kā „pareizi” ekspozīcijās atspoguļot vēstures notikumus? Cik daudz pūļu bijis, lai veidotu ekspozīcijas un sakārtotu saimniecību muzejā un divās filiālēs - Katrīnas baznīcā un Kurmāles pagasta „Sauleskalnos”? Cik daudz satraukuma bijis, gaidot LPSR Kultūras ministrijas Muzeju pārvaldes komisijas pārbaudes, lai vērtētu muzeja darbu republikāniskajās skatēs? Un kāds bijis prieks par iegūtajām pašām labākajām vietām? Par Atmodas laiku un vēstures balto plankumu aizpildīšanu 1990. gados. Par lielajiem restaurācijas darbiem un jaunās ekspozīcijas veidošanu...

Par to un daudz ko citu atcerēsimies pasākumu ciklā „Kā tur īsti bija.... Muzejā?” š.g. 23. oktobrī plkst. 17:00, Kuldīgas novada muzejā, Pils ielā 5.

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017