Izstāde „Kuldīgas namu lietas”

Ejot pa Kuldīgas vecpilsētu, skatāmies uz senajiem namiem, apbrīnojam to arhitektūras vienkāršību un detaļu smalkumus. Redzam, kas tur atrodas šodien- kāda sabiedriska iestāde vai privāta dzīvojamā ēka. Reizēm gribas izzināt, kas tad tur bijis agrāk, kādam nolūkam ēka celta.

Vistiešāk par ēku vēsturi stāsta pamatakmens likšanas laikā ievietotā laika kapsula- vēstījums nākamajām paaudzēm par ēkas cēlājiem un laikmetu. Tādas ir saglabājušās muzeja krājumā vairākas- no tūrisma paviljona Pils ielā 4a, no sinagogas 1905.gada ielā 6, tādas tiek ieraktas arī pašlaik pilsētai nozīmīgu ēku pamatos.

Laikam ejot, mainās ēku īpašnieki, mainās to funkcijas, bet lietas paliek un nes sev līdzi vēstījumu par namu, kur atradušās. Muzeja krājumā ir daudz priekšmetu, fotogrāfiju, kas saistīti ar konkrētu namu. Tādēļ tika veidota izstāde, kur tos parādīt.

Izstādes pirmā telpa veltīta ēkām, kas pilda sabiedriskas funkcijas agrāk un tagad: tūrisma paviljons pie Ventas, tagadējā sporta skola (agrāk Vācu biedrības nams), autoskola (agrāk Latviešu jaunatnes biedrības nams), agrākais Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības nams, veikalu un dzīvojamais nams, ko pazīstam ar nosaukumu „Staburadze”.

Otra izstādes telpa veltīta dzīvojamām ēkām, kuru īpašnieki ir bijuši un ir joprojām ievērojami Kuldīgas pilsoņi. Muzejam dāvātās lietas ir liecinieki māju vēsturei un tur dzīvojošo ļaužu ikdienai- vai tā amata zīme, mājas grāmata, kumode vai mazgāšanās bļoda. Visbeidzot ir gadījumi, ka nams vairs nav saglabājies līdz mūsdienām, taču ir priekšmeti, kas tur kādreiz lietoti. Arī tiem ir savs stāsts.

Izstādi veidojusi Kuldīgas novada muzeja eksperte pētnieciskajā darbā Daina Antoniška. Izstādes dizainu veidojis Roberts Vaitkus.

Muzejs saka lielu paldies visiem kuldīdzniekiem, kuri palīdzēja apkopot izstādes tapšanai nepieciešamos priekšmetus un informāciju!

https://www.youtube.com/watch?v=8CJRxX7p7aI

© Kuldīgas novada muzejs / 2017