Ekspedīcija Turlavā

Attēls no Kuldīgas novada muzeja krājuma, 20.-30.gadi

Šī gada jūnijā muzeja darbinieki devās ekspedīcijā uz Turlavas pagastu, lai vāktu materiālus par pagasta vēsturi.

Pirms 29. gadiem  muzeja darbinieki  jau veica vēstures liecību vākšanu toreizējā Turlavas ciemā. Šodien esam priecīgi par toreiz bagātīgi savākto materiālu klāstu. Šoreiz lielāku uzmanību pievērsām laika periodam pēc Otrā pasaules kara, Atmodas laikam, pagasta reformām, kuras risinājušās pēc 1990. gada. Uzzinājām ar ko nodarbojas un kur strādā ļaudis šodien.

Paldies Turlavas ļaudīm par atsaucību un sadarbību!

                       

© Kuldīgas novada muzejs / 2017