„Kuldīgai 770”

Retrospektīva  izstāde par pilsētas vēsturi un attīstību cauri gadsimtiem.

Pirmo reizi dokumentos Kuldīga minēta 1242. gadā, kad Livonijas ordenis saņēmis no mestra atļauju būvēt pili pie Ventas. Kuldīgā uzceltā ordeņa pils sākumā saukta par Jesusburgu, vēlāk – Goldingenu. Šādu vārdu pilsēta saglabā līdz Latvijas Republikas nodibināšanai, kad iegūst pašreizējo nosaukumu – Kuldīga. Nozīmīgākie pilsētas uzplaukuma posmi saistīti ar tās atrašanos Hanzas sastāvā, vēlāk esot vienai no Kurzemes – Zemgales hercogistes pilsētām, īpaši hercoga Jēkaba laikā. Vērienīga būvniecība un ekonomiskais uzplaukums piedzīvots Krievijas impērijas laikā un pēc Latvijas Republikas nodibināšanas. Būvniecība, kas paplašina pilsētas robežas un papildina tās vaibstus, notiek arī šodien.

Pilsētas izaugsmi būtiski ietekmējusi ne tikai tās atrašanās vairāku savienību un valstisku veidojumu sastāvā, bet arī dažādi vēsturiski notikumi – 1905. gada revolūcija un abi pasaules kari. Uz dažādās politiskās un ekonomiskās vēstures fona attīstījusies arī Kuldīgas kultūras, sporta un izglītības dzīve, bez kuras atspoguļojuma ieskats vēsturē nebūtu pilnīgs. Pilsētas dzīve 770 gados bijusi piesātināta un raiba, tāpēc atklāti tikai spilgtākie vēstures brīži.

Izstāde tapusi, izmantojot muzeja materiālus, bet daudzi eksponāti, īpaši par mūsdienām, iegūti, sadarbojoties ar kuldīdzniekiem, tāpēc paldies ikvienam, kurš atsaucās un piedāvāja materiālus.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017