"Ar domu par savu Latviju"

Aprit 25 gadi, kopš tika dibināta Latvijas Tautas fronte (LTF), arī Kuldīgā aktīvi darbojās LTF nodaļa. Izstāde vēsta par šīs nodaļas vēsturi, aktivitātēm un rīkotajiem pasākumiem.

„Latvijas Tautas fronte, kas tika dibināta 1988. gadā kā plaša tautas organizācija, šodien jau pieder vēsturei. Tās dibināšana un darbība bija lielas mūsu tautas daļas politisks projekts, kas apvienoja ap 250 000 dalībnieku, lai Latvija atgūtu savu valstisko neatkarību. Tautas fronte vispirms bija Latvijas inteliģences prāta un jūtu auglis, kas guva ļoti plašu sabiedrības atbalstu, balstoties uz tautas cerībām un ticību brīnumam – Latvijas brīvībai,” izstādes ievadā raksta tās autore, Kuldīgas novada muzeja speciāliste Jolanta Mediņa.

Izstādi nebūtu iespējams izveidot bez LTF Kuldīgas nodaļas dalībnieku un to dienu notikumu liecinieku aktīvas iesaistīšanās un atbalsta, tāpēc par sadarbību Kuldīgas novada muzejs saka lielu paldies Viktoram Bērziņam, Oļģertam Grūbem, Uldim Antem, Valdim Līcītim, Jurim Andersonam, Intai Burnevicai un daudziem citiem, kas dalījās atmiņās un materiālos. Izstādē izmantoti fotoattēli no Modra Rubeņa un Aivara Vētrāja arhīva. Informāciju par LTF Kuldīgas nodaļu palīdzēja apkopot arī novada skolēni: Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni, Antras Spuļģes Ēdoles pamatskolas skolēni Gunitas Meieres vadībā, Vārmes pamatskolas skolēni Daigas Lapčinskas un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēni Guntas Upesdegles vadībā. Izstādes māksliniecisko noformējumu veidojusi Inese Slūka.

Muzejam sadarbojoties ar Kuldīgas galveno bibliotēku, izveidota datu bāze, kurā apkopota periodikā atrodamā informācija un foto materiāli par LTF Kuldīgas nodaļas vēsturi un rīkotajiem pasākumiem. http://www.tautasfronte.kuldiga.lv

FOTO GALERIJA

© Kuldīgas novada muzejs / 2017