Ekspedīcija Gudeniekos

2014. gada jūnijā Kuldīgas muzeja darbinieces strādāja Gudenieku pagastā vācot un pierakstot vēstures liecības šajā suitu novadā. Tikāmies ar Gudenieku un Basu ļaudīm viņu viensētās, dzīvokļos, izglītības, kultūras iestādēs, kā arī pagasta pārvaldē. Jautājumi, kurus uzdevām aptvēra plašu amplitūdu. Sākot ar vietvārdiem un māju nosaukumiem, dzimtām, kuras cēlušas saimniecības un viņu turpmāko likteni. Īpašu vērību piegriezām notikumu gaitai, kuri risinājās pēc Otrā Pasaules kara komunistu pārvaldes laikā un kā tas skāra konkrētu ģimeni. Intervējām represijās cietušus pagasta iedzīvotājus.

Kopā ar ainavu arhitektu Gunti Kalniņu apsekojām pagasta vecsaimniecības, tiesa daudzas no tām tukšas stāv ābeļdārzu ieskautas. Vēl  1982.gada muzeja  ekspedīcijas laikā tika pierakstīti atmiņu stāsti un iegūti etnogrāfiski eksponāti. Tieši šo cilvēku pamesto māju sētās pārliecinājāmies, cik svarīga ir vēstures liecību dokumentēšana.

Bijām ieplānojuši ekspedīciju veikt divās nedēļās. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un atvērtai sarunai mēs „aizķērāmies” daudz ilgāk. Iegriezāmies pāri par 50 sētās un dzīvokļos, ieguvām 227 fotogrāfijas un to kopijas, 25 dokumentus un  36 etnogrāfiskus un sadzīves priekšmetus.

Muzeja darbinieki saka lielu paldies atsaucīgajiem iedzīvotājiem par sadarbību.

 

FOTO GALERIJA

© Kuldīgas novada muzejs / 2017