Ekspedīcija Īvandē

2012. gada maijā Kuldīgas novada muzeja darbinieki devās ekspedīcijā uz Īvandes pagastu un pierakstīja 18 atmiņu stāstus, papildināja muzeja krājumu ar 40 jauniem priekšmetiem un ieguva 103 fotogrāfijas, kas atspoguļo pagasta vēsturi dažādos laika posmos. Kā arī fotografēja un dokumentēja šī brīža dzīvi pagastā. Iegūtā informācija un lietas apkopotas un apstrādātas.

Muzejs saka lielu paldies par sadarbību cilvēkiem, kuri dalījās atmiņās, sniedza vērtīgas ziņas par dažādiem notikumiem, kā arī dāvināja muzejam fotouzņēmumus un lietas ar muzejisku nozīmi. Īpaši interesants ir „Skaistkalnu” mājas saimnieka Jāņa Bogdanova dāvinājumus- baļļu un mucu komplekts alus darīšanai. Kā arī Milleru ģimenes dāvinātais bērnu pūriņš no pagājušā gadsimta 30. gadiem.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017