Kā tur īsti bija... Degvielas uzpilde Kuldīgā?

Degvielas uzpildes vieta Liepājas ielas vidū.  1936. gads

Automašīnu parādīšanās mūsu dzīvē radīja radikālas pārmaiņas. Par tiem laikiem, kad dzinēju darbināšanai izmantoja malku,  aculieciniekus droši vien nesastapsim.  Bet daudziem atmiņā ir palicis laiks, kad agros rītos Liepājas (toreiz Ļeņina) ielas  vidū smagās automašīnas stāvēja garā rindā, lai mašīnās iepildītu degvielu un dotos tuvos un tālos maršrutos. Bija laiks, kad maizes veikalā pirkām talonus un degvielas uzpildes stacijā par tiem tika mašīnā ielieta degviela. Bija laiks, kad aizbraukt  varēja tikai noteiktu attālumu mēneša laikā, jo  degvielu iegādāties varēja noteiktu daudzumu.  Kā ir šodien? 

Cikla „Kā tur īsti bija?”  kārtējā tikšanās reize 27.februārī  plkst. 16.00 Kuldīgas novada muzejā.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017