ETNOGRĀFIJAS KOLEKCIJA

Etnogrāfijas kolekcija: tautas tradicionālā dzīvesveida liecību – sadzīves priekšmetu, mēbeļu, apģērba, darbarīku, tautas mākslas darinājumu vākšana un izpēte ir viena no muzeja tradīcijām bagātākajām krājuma komplektēšanas nozarēm. Kolekcijas priekšmetu lielākā daļa attiecināma uz laika periodu no 19.gs. otrās puses līdz 20.gs. pirmajām desmitgadēm. Kolekcija aptver visu kādreizējo Kuldīgas rajona teritoriju. Visvairāk tā papildinājusies muzeja rīkoto ekspedīciju laikā 1980.-os gados.

Kolekcijā glabājas dažādi sadzīves priekšmeti, kā kafijas dzirnaviņas, skalturi, mieturi, svečturi, spieķi, sviesta formas, veļas ruļļi, knaģi, vāles, pavārnīcas,  koka trauki – alus kausi, cibiņas, muldiņas, vāceles, sāls trauki, sieti, ķipji utt.

Tekstīliju grupā ir cimdi, zeķes, jostas, prievītes, brunči, ņieburi, jaciņas, villaines, segas, palagi, galdauti, aproces, jostas, sleņģenes, saktas u.c. Īpaši bagāts ir suitu etnogrāfisko priekšmetu klāsts. Krājumā ir Kuldīgas novada tautas tērpi, suitu tautas tērps, arī Ķoniņu brunči.

Īpaši vērtīgi krājumā ir mūzikas instrumenti, kuri ir retums Latvijas muzejos: trīs āžragi, divas vara bungas, tamburīns – sietiņš, koka trejdeksnis, koka taures. Ir arī kokles.

Plaši pārstāvēti darba rīki linu un vilnas apstrādāšanai: ērkuļi, sprēslīcas, kārstuves, kulstīklas, mīstīklas, spēragi, spoles, susekļi, šķietiņi, tītavas, trizuļi, virvju vijamie. Laika gaitā krājumā izveidojusies plaša spēslīcu ( vērpjamo vārpstiņu) kolekcija, kas rāda gan šī darba rīka nepieciešamību un popularitāti, kā arī kā radošu mākslas darbu, jo 139 sprēslīcu kolekcijā divas vienādas vārpstiņas neatrast. Tā ir viena no lielākajām sprēslīcu kolekcijām Latvijas muzejos. Šeit spilgti atspoguļojas tautas mākslas vērtības. Sprēslīcas ir gan vienkāršas, gan grezni rotātas ar iegriezumiem, caurgriezumiem, krāsotas, lakotas, iededzinātiem rakstiem un tekstiem, pat ar novelkamām bildītēm. Šajos priekšmetos attēlotas gan etnogrāfiskās rakstu zīmes dažādos ornamentālos salikumos, gan citos tēlos: krusti, kapu kalniņi, kausi, pulkstenis, ēkas, gailis. Teksti, iniciāļi. Bieži vien greznās vārpstiņas līgavaiņi dāvināja izredzētajām, ieliekot tajās savu vēstījumu. Katram rotājumam ir sava simboliskā nozīme. Unikāla kolekcijas grupa ir arī ērkuļi. Ērkuļi ir linu un vilnas apstrādes darba rīks, to lieto tāpat kā spēslīcu. Šis darba rīks raksturīgs tikai Kuldīgai un tās apkārtnei.

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017