FOTONEGATĪVU KOLEKCIJA

Kolekcija sastāv no dažādos laika periodos un dažādās tehnoloģijās iegūtiem negatīviem, arī stikla platēm. Kolekcijas pamatā ir padomju periodā (1945.-1991.) fiksētie dabas, kultūras un vēstures pieminekļi un objekti, kultūras pasākumi, dažādi muzeja darbības aspekti, ekonomiskā izaugsme (kolhozi, rūpniecības uzņēmumi).

Šo kolekciju nosacīti var iedalīt divās lielās daļās: 1) attiecīgā laikā un vietā fiksētie uzņēmumi un 2) pārfotografētie materiāli. Materiālu pārfotografēšana savā laikā (padomju periodā) bija gandrīz vienīgā iespēja iegūt priekšmeta kopiju. Pārfotografēti tika gan personu privātie arhīvu materiāli, gan iespieddarbi (grāmatas, laikraksti, dokumenti), kuri bija nepieciešami muzeja izstādēm, ekspozīcijām un pētījumiem.

Vislielāko ieguldījumu šīs kolekcijas veidošanā muzejam deva Kuldīgas fotogrāfi Vilnis Ozols un Auseklis Zihmanis.

KOLEKCIJAS PRIEKŠMETI NACIONĀLĀ MUZEJU KRĀJUMA KOPKATALOGĀ

© Kuldīgas novada muzejs / 2017