Konference „Ebreju kopienas Kurzemes pilsētās”

Kuldīgā notika tēmai „Ebreju kopienas Kurzemes pilsētās” veltīta  zinātniskā konference un seminārs, ko rīkoja „Kuldīgas novada muzejs” sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā” un Latvijas ebreju kopienu. Konferences un semināra mērķis bija iepazīt, kopā izpētīt un  apdomāt ebreju vēsturi, dzīvi un kultūru, kā arī izprast latviešu un ebreju tautu savstarpējās attiecības Kurzemē.

Semināra dalībniekiem bija iespēja noklausīties Latvijas vadošo pētnieku lekcijas, iepazīties ar ebreju tradīcijām un piedalīties diskusijās. 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017