Konference„Kurzemes pilsētu metamorfozes”

„Kurzemes pilsētu metamorfozes"- tieši tā sauca konferenci, kuru organizēja Kuldīgas novada muzeja darbinieces. Tēmu no dažādiem aspektiem bija aplūkojuši galvenokārt Kurzemes muzeju speciālisti.

Konferences uzdevums bija veicināt sabiedrības domu apmaiņu par kopīgajiem un atšķirīgajiem vēstures procesiem Kurzemes reģionā kopumā un katrā tā pilsētā. Ar priekšlasījumiem par Kurzemes pilsētu vēsturiskiem, pilsētbūvnieciskiem, sociālekonomiskiem un kultūras attīstības aspektiem, plašās hronoloģiskās robežās - no 17.gadsimta līdz 20.gadsimta sākumam, piedalījās sabiedrībā pazīstami pētnieki un speciālisti no Kurzemes muzejiem.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017