Konference „Hercogs Jēkabs – mīti un patiesība”

Hercogs Jēkabs- mīti vai patiesība- atbildi uz šiem jautājumiem centās rast gan vēstures jomas speciālisti, gan kultūras darbinieki.

Konferences referātu tēmas:

„Kurzemes un Zemgales Hercogs Jēkabs: fakti, mīti, vērtējumi” - Mārīte Jakovļeva – LU Latvijas vēstures institūta pētniece/files/files/Jakovleva_tezes.pdf

„Kurzemes metamorfozes: 17.-21.gadsimts„ - Kaspars Kļaviņš – Daugavpils Universitātes profesors /files/files/Klavins_tezes.pdf


 „Hercoga Jēkaba laikmeta liecības Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā” -  Gints Putiķis – Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktores vietnieks zinātniskajā darbā /files/files/Puti%C4%B7is_tezes.pdf


 „Arheoloģijas perspektīvas Kurzemes un Zemgales vēstures izpētē”- Armands Vijups – Ventspils muzejs direktores vietnieks, galvenais pētnieks/files/files/Vijups_tezes.pdf


  „Kurzemes hercogistes atspoguļojums vēstītājfolklorā” - Lilija Jakubenoka – Aizkraukles muzejs galvenā speciāliste /files/files/Jakubenoka_tezes.pdf


 „Hercogs Jēkabs – savējais vai svešais”  - Māra Zālīte – dzejniece


 „Kurzemes hercogiste un latviešu folklora”- Janīna Kursīte – LU profesore, LU Filoloģijas fakultātes dekāne /files/files/Kurs%C4%ABte_tezes.pdf

 

 

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017