Kā tur īsti bija... Puķkopība un dārzkopība cauri laikiem?

Uldis Ginters atceras: „Mana tēva māsa Anna nekur nebija strādājusi, viņai bija siltumnīca, kurā viņa audzēja salātiņus, gurķīšus, puķes, kuras pārdeva vai uzpina no tām kādu kroni uz bērēm. Kad biju mazs Annai izstaigāju līdzi pa visām dārzniecībām- Būdeniekiem bija lielā dārzniecība, Kuive selekcionēja gladiolas, Saliniekam bija dārzniecība Planīcas ielā. Jaunībā Annai bija arī pašai savs ziedu veikals.

Uldis Būdenieks, kuru dzimtā vairākas paaudzēs bijuši dārznieki Kuldīgā, atceras, ka Latvijas pirmajos neatkarības gados: Kuldīgā bija sešas stikla dārzniecības. Tēvam (Alfrēdam Būdeniekam) bija otra lielākā dārzniecība Kuldīgā. Lielākā dārzniecība bija Spēlmanim, viņš ziemu un vasaru stāvēja uz tirgu. Dakterim Kraukstam bija dārzniecība, tur kur tagad ir pilsētas estrāde. Krauksts pats dārzniecībā nestrādāja, viņam bija pieņemts dārznieks. Zalcmanim siltumnīcas bija Parka ielā, bet saknes viņš audzēja tur, kur tagad Gaismas iela. Vāveram Vītola ielā bija divas vīna mājas. Tad vēl bija bezstikla dārznieki, kas tirgojās ar dārzeņiem. Lielākās bezstikla dārzniecības bija Tontegodem Skrundas ielā un Kānam te pie Skrundas ceļa.”    Būdenieku ģimenes arhīvā glabājas dārznieka vectēva Ernesta Būdenieka 1915.gada kalendārs ar piezīmēm: „iesēju puķkāpostus, prīmulas (..) baronese Kerlinga ņem ziedus uz parāda (..) iesēju gurķus. 31.martā pirmā tirgus diena, ieņēmu 7 rbļ. (..)”

 

Uz atmiņu pēcpusdienu aicināts ikviens, dalīsimies stāstos par ziedu un dārzeņu audzēšanu, tirgošanu un visu, kas ar to saistīts- kopā noskaidrosim- kā tur īsti bija? Pasākums notiks muzeja ēkā, Pils ielā 5.

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017