Kā tur īsti bija... Muzikanti Kuldīgā?

Kuldīgas pilsētas pūtēju orķestris uz Šmēdiņa gatavotā velosipēda 1925.-26. gads.Foto no Kuldīgas novada muzeja krājuma

16. janvārī plkst. 16:00 Kuldīgas novada muzejs aicina uz pasākumu cikla „Kā tur īsti bija..” pēcpusdienu šoreiz pārrunāsim par muzikantiem.

Viņi radījuši noskaņu visos laikos un dažādiem dzīves gadījumiem veltītos pasākumos, bez muzikantiem nav iedomājamas kāzas, kristības un arī izvadīšana cilvēka pēdējā gaitā. Katrā pagastā reiz bija „zaļumplacis”, kur uz balli vilināja vietējo muzikantu radītās skaņas. Orķestri un ansambļi pieskandināja arī parādes pirmās rindas un aicināja izlocīt kājas krogos un restorānos. Ejot desmitgadēm, mainījusies mūzikas gaume, bet mūsu muzikanti pratuši pielāgoties laikmetu prasībām, viņu radītās vēstures gamma ir daudzkrāsainu piedzīvojumu pilna, vai Tu zināji, ka savulaik, mums ir bijis savs mandolīnu orķestris un kas ir „muzikantu gaļa”?! Nāc pastāsti un noskaidro – Kā tur īsti bija ar tiem Kuldīgas muzikantiem!

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017