Konference „Pirmais pasaules karš un Kurzeme”

2014.gada 31.oktobrī, Kuldīgas kultūras centrā notika Kuldīgas novada muzeja  rīkotā zinātniskā konference „Pirmais pasaules karš un Kurzeme”.  Šogad jūlijā apritēja 100 gadi, kad pasauli pāršalca ziņa, ka sācies Pirmais pasaules karš. Karā kā vienmēr, ir gan uzvarētāji, gan zaudētāji, bet pa vidu visam jukas, sagrautas pilsētas, nodedzināti ciemi, sajauktas dzīves un izdzēstas dzīvības. Kad strēlnieku rindās ir stājušies lielākā daļa ģimeņu apgādnieku, tad aiz frontes līnijas dzīvo sievas, mātes un bērni. Gan lielās, gan mazās pilsētās dzīve norit pēc kara laika likumiem.

 

 

Konferences „Pirmais pasaules karš un Kurzeme” referātu tēmas

Vācu okupācijas vara. Kurzemes apgabala militārā pārvalde 1915.-1917.gadā. Klāvs Zariņš – Latvijas kara muzeja pētnieks /files/files/Zarins_tezes.pdf

Kurzemnieki bēgļu gaitās. Dr.habil.hist, profesors Vitālijs Šalda /files/files/Salda_tezes.pdf

Kara radītās pārmaiņas Kandavas novadā. Agris Dzenis – Kandavas novada muzeja vēsturnieks /files/files/Dzenis_tezes.pdf

Kuldīgas pilsētas Latvijas neatkarības kara laikā. Pēteris Pabērzs - vēsturnieks /files/files/Paberzs_tezes.pdf

Pirmais pasaules karš Kurzemē un Tukumā. Mg.phil. Inta Dišlere, Tukuma muzeja speciāliste /files/files/Dislere_tezes.pdf

Ventspils vācu okupācijas jūgā 1915.-1919.g. Artūrs Tukišs – Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja vēsturnieks /files/files/Tukiss_tezes.pdf

Pirmā pasaules kara ieviestās pārmaiņas kuldīdznieku ikdienā. Jolanta Mediņa – Kuldīgas novada muzeja Pētnieciskās nodaļas vadītāja /files/files/Medina_tezes.pdf

 

Papildus informācija:

Jolanta Mediņa, Kuldīgas novada muzeja Pētnieciskās nodaļas vadītāja t: 63324618, 26243212

e-pasts: muzejs.jolanta@inbox.lv

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017