KURŠU ĶONIŅU LĒŅU GRĀMATA

Vācu ordeņa Livonijā mestra Gerharda 1320.gadā Daugavgrīvā izdota lēņu grāmata Tontegodem par to, ka viņam piešķirti lēnī 2 arkli zemes pie Cerendes upes ar tādām pašām tiesībām kā pārējiem ordeņa vasaļiem Kursā.

Vācu ordeņa Livonijā mestra Gerharda 1320. gadā Daugavgrīvā izdota lēņu grāmata Tontegodem par to, ka viņam piešķirti lēnī 2 arkli zemes pie Cerendes upes ar tādām pašām tiesībām kā pārējiem ordeņa vasaļiem Kursā. 

Šo latīņu valodā sastādīto dokumentu kopā ar vēl vienu lēņu grāmatu un vairākiem vēlāku laiku dokumentu norakstiem un tulkojumiem vācu un krievu valodā muzejam dāvināja Mārtiņš Tontegode 2009. gada 27. oktobrī. Viņš ir senās kuršu ķoniņu Tontegodu dzimtas pārstāvis, kura senči nāk no Pliķu ciema (tagad Turlavas pagasts, Kuldīgas novads). Doma nodot dokumentus muzejam radusies dzimtas salidojumā, kur tie atkal pārcilāti. Toreiz pasākumā piedalījusies arī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kura mudinājusi nodot lēņu grāmatas muzejam. Dokumentu glabātāji ilgāku laiku nav varējuši izlemt, vai dāvināt tos Kuldīgas vai kādam Rīgas muzejam, beidzot izlēmuši par labu Kuldīgas novada muzejam. Kā uzsvēra M.Tontegode - ķoniņu brīvības grāmatām jāpaliek novadā.

Dokuments unikāls ar to, ka gandrīz 700 gadus glabāts Tontegodu dzimtā, nodots no paaudzes paaudzei. 

Kudīgas novada muzeja krājumā glabājas arī citas ķoniņu relikvijas, tostarp Peniķu dzimtas alus kauss.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017