ziedojumu kastes.jpg

Rekonstruējot Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu tika atrastas trīs kastītes, kas skolas ēkā saglabājušās no laika, kad tur darbojās Kuldīgas ebreju pamatskola.

Muzeja „Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis: „Tās ir Ebreju Nacionālā fonda (Keren Kayement Le-Yisrael) ziedojumu kastītes. Tādas tika izvietotas gan ebreju organizāciju telpās, gan uzņēmumos, gan privātmājās, un bija domātas ziedojumu vākšanai zemes iegūšanai Palestīnā ebreju apmetņu izveidei. Datējums tieši šīm kastītēm varētu būt 1930. gadi. Kuldīgā Ebreju Nacionālā fonda nodaļa darbojās kopš 1926. gada. No vienas puses uz kastītes ir fonda logo, nosaukums un Dāvida zvaigzne, otrajā pusē Dāvida zvaigzne un uzraksts "Ražots Palestīnā (Izraelas zemē)" ivritā un angliski, un tikai ivrita ražotāja nosaukums "Alfred Zalcman, Jeruzāleme".”

Skolas ēka Smilšu ielā 6 celta 1914. gadā kā Pilsētas ebreju pamatskola, tādejādi kopā ar 1875. gadā celto Kuldīgas sinagogu un tās kompleksam piederošajām celtnēm – Lūgšanu namu un kapliču 1905. gada ielā 6 - veidojot vienotu pilsētas ebreju kopienas sabiedrisko centru.

ebreju pamatskola.jpg

Ebreju kopiena līdz 1941. gadam ieņem nozīmīgu vietu pilsētas ekonomiskajā, politiskajā un kultūras dzīvē. Pēc II Pasaules kara, 1945. gadā pamatskolas ēkā Smilšu ielā 6 iekārtojās jaundibinātā Kuldīgas mūzikas vidusskola.