top of page
01_edited.jpg

Dziļos ūdeņos

Iesildīšanās uzdevums

Šeit vari lasīt vietējo iedzīvotāju nostāstu par to, kāpēc zivis Ventā lec, taču – ak, neraža! - tajā trūkst vārdu! Palaidņi sabiruši lapas apakšā! Saliec tos tekstā pareizajās vietās un uzzini, kā tur īsti ar tām zivīm noticis!

Kāpēc Ventā zivis lec

Reiz dzīvoja ________ zvejas vīrs, kuru neveiksmes vajāja ik uz soļa - viņa būda bija šķība un caura, arī vienīgā laiva un tīkli caurumaini, turklāt vēl nomira sieva, atstājot tam piecus puišeļus. Vīrs devies uz Ventas malu un brēcis, cik jaudas, līdz ______ pašķīries, no tā iznākusi meita un teikusi: “Ko tik briesmīgi brēc, upē ūdens jau sāļš no tavām ________.” Skaistule izstāstījusi, ka esot Ventasmātes ________ un māte viņu sūtījusi čaklajam vīram palīgā. Meita likusi ________ stumt cauro laivu ūdenī un ņemt līdzi arī cauros tīklus. Pati solījusies būt viņam par sievu, tikai piekodinājusi: “Lai nenotiktu liela ________, apsoli nevienam un nekad par mani nelielīties.”

Sākušies _______: caurajā laivā ūdens vairs neticis, bet tīkli pildījušies _______. No šī brīža zvejnieka dzīve gājusi uz augšu, līdz tas svētkos netīši izstāstījis, kas ir viņa sieva. Nākamajā rītā _________, vīrs attapis - sievas nekur nav. Izmeklējies viņu visās malās, zvejnieks apjautis, kas gadījies, devies atkal uz ________ krastu un raudājis tik ilgi, kamēr aizmidzis. Sapnī pie viņa atnākusi sieva - Ventas māte viņu vairs atpakaļ nelaidusi, bet, redzot, cik vīrs čakls, nolēmusi palīdzēt zivis ķert savādāk. Turpmāk viņam zivis bijis jāķer gaisā, laižot tām pašām salekt iekšā ķočos.

Blue Envelope

SALIEC TRŪKSTOŠOS VĀRDUS TEKSTĀ

pamodies          meita                sapnī                Ventas          asarām     zivīm         zvejniekam         

nelaime             brīnumi            nabadzīgs         gaisā        ūdens 

Iesildīšanās uzdevums

Wooden Fish

Zivis elpo ar žaunām

Pasaulē aprakstītas vairāk nekā 30,000 zivju sugu. Joprojām tiek atklātas jaunas zivju sugas, tā kā mēs nemaz nezinām, cik un kādas sugas pavisam ir!

Wooden Fish

Pasaulē ir vairāk nekā 30 000 zivju sugu

Pasaulē aprakstītas vairāk nekā 30,000 zivju sugu. Joprojām tiek atklātas jaunas zivju sugas, tā kā mēs nemaz nezinām, cik un kādas sugas pavisam ir!

bottom of page