Lādīte bez logo.jpg

25. MARTS ATMIŅĀS

bulta.png

Noskaties video, kurā muzeja pētnieks stāsta par 1949. gada 25. marta deportāciju no Latvijas uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem! Video dzirdēsi arī novadnieka Jāņa Eversona atmiņu stāstu par piedzīvoto svešumā. Pēc tam darba lapā atbildi uz jautājumiem par dzirdēto!

 

25. martā tiek atzīmēta 72. gadadiena kopš otrās un cilvēku skaita ziņā lielākās padomju varas organizētās deportācijas. Lai novērstu pretošanos okupācijas režīmam, šajā dienā no Latvijas tika izsūtīti ap 44 000 cilvēku.

*Atmiņas ir subjektīvas, un to atainojums var atšķirties no realitātes.

Papildu materiāli un video izmantotā informācija: https://enciklopedija.lv/skirklis/108424-1949-gada-25-marta-deportācija-Latvijā

Pēc video noskatīšanās, aizpildi darba lapu par 25. marta notikumiem!

Paskaidrojumi

Deportācija – piespiedu izsūtīšana, pārvietošana, izraidīšana (politisku vai kriminālu motīvu dēļ, pamatojoties uz likumu vai valsts varas iestāžu lēmumu).

Kolhozs – kolektīvā saimniecība jeb lauksaimniecības vai zvejniecības kooperatīvs, ko piespiedu kārtā izveidoja Padomju Savienība, likvidējot zemnieku saimniecības un privāto zvejniecību.

Kulaki – zemnieki, kuru zeme pirms padomju okupācijas bija lielāka par 30 ha, kuriem piederēja mehanizēta vai daļēji mehanizēta lauksaimniecības tehnika un kuri nodarbināja algotus palīgus.

 

“Bandīti” – cilvēki nacionālo partizānu vienībās, kuri turpināja cīņu pret padomju varu.