Smeķīgā sestdiena

© Kuldīgas novada muzejs / 2017