Kontakti

Kuldīga, Pils iela 5
muzejs@kuldiga.lv

+371 63350179
Klientu apkalpošanas centrs

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra  „Kuldīgas novada muzejs”  
Pils iela 5, Kuldīga, LV – 3301
Reģ.nr. 90000035779          
Norēķina konts: a/s „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta nr. LV25UNLA0011015130332

Elīna Šmite
Grāmatvede

elina.smite@kuldiga.lv
63350112

Administrācija
Krājuma nodaļa
Pētniecības nodaļa
Mārketinga un izglītības nodaļa
Klientu apkalpošanas nodaļa
Saimniecības nodaļa

© Kuldīgas novada muzejs / 2017