Latvijas Banka izlaiž kuršu ķoniņiem veltītu monētu, kuras tapšanā izmantoti Kuldīgas novada muzeja krājuma materiāli

17.08.2018

2018. gada 17. augustā Latvijas Banka izlaiž simtgades monētu, kas ir veltīta kuršu ķoniņiem – latviešu tautas daļai, kas pratusi nosargāt savu personisko brīvību un neatkarību cauri gadsimtiem. Monētas tapšanā ir izmantoti arī Kuldīgas novada muzeja krājuma materiāli.

Monētas priekšpusē uz dokumenta fona attēlots jātnieks zirga mugurā ar spalvu pie cepures, zobenu pie sāniem un karogu rokā. Monētas aizmugurē redzams Peniķa staba atveids ar Ķoniņciema ģerboni, sieviete tautastērpā un vīrietis ar zobenu; fonā – septiņu Kurzemes brīvciemu nosaukumi.

Ķoniņi bija Kurzemes pamatiedzīvotāji, septiņu brīvciemu (Ķoniņu, Kalēju, Pliķu, Ziemeļu Turlavas pagastā, Dragūnu Rumbas pagastā, Viesalgu Snēpeles pagastā un Sausgaļu Padures pagastā) iemītnieki, kas kā vasaļi jeb lēņavīri no Livonijas ordeņa saņēma zemi un privilēģijas. 1230. gadā lielāko kuršu daļu pārstāvošā ķēniņa Lamekina un Romas pāvesta legāta pilnvarnieka noslēgtais līgums paredzēja kuršu dalību karos pret pagāniem un tiesības palikt brīviem, ja vien turēsies pie katoļticības. Līgums bija spēkā īsu laiku, jo mainījās baznīcas varas un Livonijas ordeņa spēku samērs un ietekme, bet tas iedibināja brīvības tradīciju.

Kuršu ķoniņiem ar zirgu un ieročiem bija jādodas aizstāvēt Livonijas ordeņa intereses kaujas laukā. Viņi kļuva arī par ziņnešiem, tulkiem, rakstvežiem, namdariem, kalējiem un citu amatu meistariem un bija atbrīvoti no klaušām un nodevām. Kuršu ķoniņi apstrādāja lēņa zemi saviem spēkiem vai ar kalpu palīdzību un nodeva to mantojumā dēliem.

Lai iemūžinātu šīs neparastās vēstures lappuses, Latvijas Banka kuršu ķoniņiem velta kolekcijas monētu.

Vairāk informācijas par monētu: https://www.bank.lv/preses-pazinojumi/11489-latvijas-banka-izlaidis-kursu-koniniem-veltitu-kolekcijas-monetu

Video: http://www.kuldigasmuzejs.lv/s22/video/

Vairāk par kuršu ķoniņu priekšmetiem, kas atrodas muzeja krājumā:

Kuršu ķoņiņu lēņu grāmata: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id104/kursu-koninu-lenu-gramata

Kuršu ķoniņu alus kauss: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id102/kursu-koninu-alus-kauss

 

FOTO GALERIJA

© Kuldīgas novada muzejs / 2017