Kurzemes rokdarbnieču plenērs Kuldīgā

2014.gada 26.jūlijā Kuldīgas novada muzeja rokdarbu kopa "Čaupe" dalībnieces aicināja ikvienu interesentu pavadīt dienu Kurzemes sirdī - Kuldīgā, un kopā pavadīja dienu dažādās interesantās meistarklasēs un radošajās darbnīcās, kuras nodrošināja gan vietē

© Kuldīgas novada muzejs / 2017