Lemj par 250 priekšmetu uzņemšanu muzeja krājumā

Kuldīgas novada muzejā norisinājās kārtējā Krājuma komisijas sēde, kurā lēma par 250 priekšmetu uzņemšanu krājumā. Krājumu papildinās fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti, un citas laikmeta liecības.

Īpaši interesanti ir Vigras Leismanes nodotie materiāli, kas raksturo Padures astoņgadīgās skolas vēsturi, kā arī Kuldīgas kultūras centra direktores Intas Burnevicas nodotās fotogrāfijas un leģendāro “Čikāgas piecīšu” koncertturnejas buklets ar autogrāfu.

Izmēra ziņa iespaidīgākais jaunieguvums ir sliežu pārmijas fragments no Kuldīgas kokapstrādes uzņēmuma “Vulkāns” bijušās teritorijas. Sliedes lietotas vagonetēm, ar kurām no ražotnes teritorijas izveda skaidas. Uz pārmijas redzama ovāla emblēma ar uzrakstu: “R.DOLBER.../ A.- G./ BERLIN/ FABRIK DOL...”, tā ražota R. Dolberga mazbānīšu fabrikā Berlīnē ap 1919. gadu.

Krājuma komisijas sēdes tiek sasauktas vismaz četras reizes gadā, šogad krājumā uzņemti jau 1368 priekšmeti. Līdz gada beigām plānota vēl vismaz viena sēde par priekšmetu uzņemšanu krājumā.

Komisija izskata jautājumus, kas skar krājuma priekšmetu glabāšanu, izpēti un digitalizēšanu, kā arī muzeja krājuma komplektēšanas politiku - lemj jautājumus par priekšmetu uzņemšanu, deponēšanu, norakstīšanu.

Vairāk par Kuldīgas novada muzeja krājumu: http://www.kuldigasmuzejs.lv/s33/krajums/

 

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017