Muzeja speciālisti pārliecinās par deponēto krājuma priekšmetu stāvokli

Kuldīgas novada muzeja krājuma speciālisti regulāri dodas pie muzeja sadarbības partneriem, lai pārliecinātos, ka deponētie* priekšmeti tiek atbilstoši uzglabāti. Augusta beigās muzeja krājuma vadītāja Elita Pūrīte un krājuma glabātāja Indra Orehova devās uz Līvijas Rezevskas izstāžu zāli.

“Regulāras pārbaudes ilgstoši deponētiem priekšmetiem nepieciešamas, lai pārliecinātos, ka eksponēšanai aizdotie (deponētie) priekšmeti atrodas norādītajā vietā (adresē), nav pazuduši vai bojāti vai tiem ir visi nepieciešamie saglabāšanās apstākļi un drošība. Pēdējās esības pārbaudes, bez Līvijas Rezevskas skulptūru zāles, ir bijušas Rundāles pils muzejā un Kuldīgas novada pašvaldībā - jaunajā rātsnamā, kur ilgstoši eksponējas mūsu priekšmeti”, par esības pārbaudēm stāsta Kuldīgas novada muzeja krājumu nodaļas vadītāja Elita Pūrīte.

Izstāžu zālē lielākā daļa apskatāmo skulptūru ir no Kuldīgas muzeja krājuma. Pēc iepriekš sagatavota deponēto priekšmetu saraksta, krājuma darbinieki atrod katru priekšmetu un sarakstā atzīmē tā esamību, vienlaicīgi novērtējot deponētā priekšmeta saglabātību. Esības pārbaudes laikā deponētajām skulptūrām tika veikta fotofiksācija – tas nepieciešams, lai krājumam būtu ne tikai informatīvs apraksts par lietām un priekšmetiem, bet arī vizualizācijas, kā arī lai ērtāk varētu veikt turpmākās esības pārbaudes. Fotogrāfijas tiks ievietotas arī Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā, kurā apkopotas Latvijas muzeju krājumos esošās vienības.

Pēc esības pārbaudes tiek sastādīts akts par ilglaicīgo deponēto priekšmetu saglabāšanas apstākļu pārbaudi. Šoreiz secināts, ka visi priekšmeti atrodas uz vietas, saglabāšanas apstākļi ir atbilstoši, un nav iebildumu to tālākai deponēšanai.

Kuldīgas novada muzeja krājums sācis veidoties līdz ar muzeja dibināšanu, 1935. gadā, kad ierosmi tam deva pilsētas vācu pamatskolas direktors Valfrīds Fromholds-Treijs. Dokumentu pētījumos, kā arī arheoloģiskās izpētes darbos tika sakrāti materiāli, kuri kļuva par pamatu muzeja krājumam. 

Tā līdz mūsdienām, ik gadu papildinot krājumu ar vērtīgiem priekšmetiem, dokumentiem, fotogrāfijām, mākslas darbiem un citām kolekcijām, Kuldīgas novada muzeja krājumā ir vairāk nekā 109 522 vienību. Katrai krājuma vienībai ir piešķirts savs numurs, un tā sīki ir aprakstīta inventāra grāmatā. Taču ne visas krājuma vienības atrodas krājumos, kur īpašā uzraudzībā, temperatūras un mitruma kontrolē tās tiek glabātas. Daļa šo krājuma vienību tiek izstādītas patstāvīgajā ekspozīcijā vai izstādēs Kuldīgas novada muzejā vai kādā no citiem Latvijas muzejiem. Katrs priekšmets, kas neatrodas krājuma glabātuvē, bet ir nodots kādam muzejam uz izstādīšanu, tiek dokumentēts. Tāpat kā krājumos esošās vienības tiek pārbaudītas un uzraudzītas, arī deponētie priekšmeti reizi gadā tiek apsekoti, lai konstatētu to esamību, bojājumus.

Tēlnieces Līvijas Rezevskas izstāžu zāle atrodas Kuldīgā, Mucenieku ielā 19.  Izstāžu zāle tika atklāta 2001. gada septembrī. Izstāžu zāles pirmajā stāvā skatāmi tēlnieces darbi, kurus viņa uzdāvinājusi savai dzimtajai pilsētai. Darbi spilgti raksturo latviešu cilvēkus (zvejnieka sievu, skatuves mākslinieku, rūpnīcas strādnieci u.t.t ). Tēlnieces darbos jūtama īsta cilvēka mīlestība un jūtu patiesums.

 

Vairāk informācijas par Kuldīgas muzeja krājumu un kolekcijām: http://www.kuldigasmuzejs.lv/s33/krajums/

 

*Deponēt – nodot glabāšanā; izdot uz laiku citam muzejam vai institūcijai

© Kuldīgas novada muzejs / 2017