Ekspedīcija Gudeniekos

No 02.06.2014. līdz 13.06.2014. muzeja darbinieki devās ekspedīcijā uz Gudenieku pagastu. Ekspedīcijas laikā tika apsekotas lielākā daļa māju un iestāžu.

  • Gudenieku pagastā ir divas bibliotēkas. Basu bibliotēku izrāda bibliotekāre Anita Dreijere.
  • „Pureņu„ mājās pie Andreja Grasmaņa.
  • Iztraucēta no māju darbiem nāk „Treidu" saimniece Zenta Kočanova.
  • Atmiņās par dzīvi Basos un Gudenieku katoļu baznīcas draudzi dalās Naglu māju saimniece Emīlija Virbule. Emīlijas kundzei jau rit 92 mūža gads.
  • "Dravnieku" saimniece Mārīte Sedliņa rāda savas mammas Marijas Sedliņas suitu brunčus. Marija Sedliņa dziedājusi ansamblī "Gudenieku suitu’’.
  • Projekta „Suitu renesanse" arhitekts Guntis Kalniņš kopā ar Guļu māju saimnieku Andreju Grasmani pēc 19. gadsimtā izdotas vecsaimniecību kartes meklē saimniecību ēku pamatus.
  • Zvirbuļu māju saimnieks Jānis Mētra savācis dzimtas vēsturi daudzu paaudžu garumā.
  • Par „Maučiem” stāsta mājas īpašniece Maira Dzērve.
  • "Gravu” saimniece Emīlija Kolna pie rīta slaukuma piena rezervuāra.
  • Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē uzņem direktora vietniece Guna Orna.<br /><br /> PALDIES GUDENIEKU PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM PAR LAIPNO UZŅEMŠANU!

© Kuldīgas novada muzejs / 2017