Konference "Izglītības attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam"

Jautājums par izglītību ir bijis svarīgs visos laikos un nenoliedzami ieņem svarīgu vietu arī šodienas Latvijā. Par to tika runāts konferencē, kuras tēma šogad ir „Izglītības sistēmas attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam”.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017