Konference "Izglītības attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam"

Jautājums par izglītību ir bijis svarīgs visos laikos un nenoliedzami ieņem svarīgu vietu arī šodienas Latvijā. Par to tika runāts konferencē, kuras tēma šogad ir „Izglītības sistēmas attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam”.

  • Konferenci atklāj Santa Dubure - Kuldīgas novada domes Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja.
  • Ieskats vispārējās izglītības situācijas raksturojumā Latvijas teritorijā 19.gs.<br />Dr. Ērika Vugule - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pasniedzēja, LU pētniece.
  • Profesionālās izglītības aizsākumi Ventspilī 20.gs. sākumā.<br />Ingrīda Štrumfa - Ventspils muzeja vadošā vēsturniece.
  • Skolas Dundagas muižā (1804.-1867.).<br />Ivars Abajs - Kubalu skolas - muzeja vadītājs.
  • Ernesta Dinsberga pedagoģiskais mantojums.<br />Mirdza Jonele - Talsu novada muzeja direktore.
  • Pilsētas skolas Kurzemē 16.-18.gs.<br />Agris Dzenis - Kandavas novada muzeja vēsturnieks.
  • Skolotājs, folklorists, sabiedriskais darbinieks Ansis Lerhis - Puškaitis (1852-1903).<br />Dita Silava - Džūkstes pasaku muzeja vadītāja.
  • Dažu laikmeta likumsakarību iezīmējums Jura Plāķa un Ernesta Plāķa atmiņu grāmatā.<br />Eduards Liniņš - publicists, Latvijas radio vecākais redaktors.
  • Kuldīgas vācu ģimnāzija.<br />Daina Antoniška - Kuldīgas novada muzeja eksperte pētnieciskajā darbā.
  • Baltijas skolotāju seminārs - skolotāju kalve.<br />Indra Orehova - Kuldīgas novada muzeja krājuma glabātāja.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017