Kā tur īsti bija... telefoni?

Kā tur īsti bija... kad retajam mājās bija telefons un par mobilo telefonu vēl neviens neko nebija dzirdējis?

© Kuldīgas novada muzejs / 2017