Beļģu pastkaršu izstādes "POSTWAR" atklāšana

12. februārī Kuldīgas novada muzejā tika atklāta beļģu pastkaršu izstāde «POSTWAR». Izstāde ir Beļģijas Karalistes vēstniecības veltījums Pirmā pasaules kara simtgadei.

  • Izstādes atklāšanas viesi.
  • Izstādes atklāšanas viesi.
  • Izstādes atklāšanas viesus priecēja Kuldīgas saksofonistu ansamblis.
  • Izstādes atklāšanas viesus priecēja Kuldīgas saksofonistu ansamblis.
  • Izstādes atklāšanas viesus priecēja Kuldīgas saksofonistu ansamblis.
  • Izstādes atklāšanas runu saka muzeja pētnieciskā darba speciāliste Ingrīda Pole.
  • Beļģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Franks Arnauts.
  • Izstādes atklāšanā sveic Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Reinkopa.
  • Muzejs pasniedz dāvanu Beļģijas Karalistes vēstniekam Latvijā Frankam Arnautam.
  • Beļģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Franks Arnauts pasniedz dāvanu Kuldīgas novada muzejam.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017